LUchtvaart Nationaal Antwerpen Kempen

LUNAK
LUchtvaart NAar Kinderen - Nieuwe aanwinsten - 01

Ik tracht steeds om te verbeteren in wat ik doe, zo ook om mijn project luchtvaart naar kinderen performanter te maken.
Daarom heb ik onlangs een aantal extra tools aangekocht die bruikbaar zijn om één en ander te verduidelijken binnen het project.
Het betreffen cockpit-instrumenten die ik zal verwerken in een aangepaste decoratie.