LUchtvaart Nationaal Antwerpen Kempen

LUNAK
LITERATUUR : DEN ANTWERPSE DUIVEL

Voor de eindejaarsfeesten verschijnt een uitgebreide heruitgave van het boek :
" Jan Olieslagers, de Antwerpsche duivel ".
Constant De Kinder (bekend van "Jan zonder Vrees") vertaalde in 1936 het werk van de Belgische oorlogspiloot Willy Coppens : " Un homme volant - Jan Olieslagers ".
Kamiel Mertens van Studio Generale vzw herwerkte het boek van Constant De Kinder en voegde er tal van nieuwigheden aan toe. Kamiel kreeg voor zijn bewerking van het boek een aanzienlijke hoeveelheid informatie aangeleverd van Frans Mielants, de Jan Olieslagers specialist bij uitstek.
De herwerkte versie kreeg de toepasselijke titel :
" Leven en werken van Jan Olieslagers, de Antwerpse duivel ".

(Tekst : Jef)

Klik hieronder op het voorblad van de brochure en kom alles te weten over deze heruitgave.