LUchtvaart Nationaal Antwerpen Kempen

LUNAK
WATER EN VLIEGTUIGBRANDSTOF EEN SLECHTE COMBINATIE !

Een gemotoriseerd luchtvaartuig heeft één of meerdere brandstoftanks. Deze bevinden zich meestal in de vleugels bij vliegtuigen.
Een piloot controleert, in voorbereiding van de vlucht, of er zich geen water in de tank bevindt. Door afkoeling kan er condensatie ontstaan in de vleugel met als gevolg dat er zich waterdruppels vormen die zich mengen met de brandstof.
Het hoeft geen betoog dat een vliegtuigmotor die op water draait (nog) niet onmiddellijk voor vandaag zal zijn.
Een motor draait tot nader order nog steeds op brandstof of "fuel".
Daarom gaat men op de laagste punten van de brandstofreservoirs "fuel" aftappen om te kijken of er geen water in de tank zit.
Omdat water zwaarder is dan brandstof gaat het water zich onderaan nestelen. Als men dan gaat aftappen of "drainen" en er komt water uit, dan moet het water eerst uit de tank verwijderd worden tot er zich weer enkel zuivere "fuel" in de tank bevindt.
De vorming van condensatie kan voorkomen worden door de brandstoftanks volledig te vullen tot aan de vulopening alvorens het vliegtuig bv in de loods te plaatsen.

Met dank aan BAFA (Ben Air Flight Academy) voor hun bereidwillige medewerking.

Klik op het tankstation om de foto's te bezichtigen die u een betere kijk geven in verband met waterafzetting in brandstof.