LUchtvaart Nationaal Antwerpen Kempen

LUNAK
 
DISCLAIMER
DISCLAIMER

Alle teksten en illustratiemateriaal op de Lunak.be website zijn, tenzij anders vermeld en aangegeven, het eigen werk van de opgegeven medewerkers, die hiervan dus de copyrighthouders zijn.
Uitzonderlijk worden op de site soms oudere teksten en/of beelden aangewend, waarvan de oorspronkelijke auteur niet (meer) te achterhalen is/was.
Deze illustraties worden op eenvoudig verzoek van de rechtmatige copyrighthouders op de Lunak.be website aangepast of, indien gewenst, volledig verwijderd.
Lunak.be benadrukt dat de website door woord en beeld de luchtvaart in al haar facetten wil belichten zonder daarbij politieke of ideologische standpunten in te nemen, noch tekstueel, noch in het gebruik van illustraties of symbolen.