LUchtvaart Nationaal Antwerpen Kempen

LUNAK
BELGIAN AIR FORCE DAYS

De Belgian Air Force Days waren net zoals de voorgaande edities weerom een sterke magneet voor luchtvaartenthousiasten en gelegenheidsbezoekers. Mensen komende uit alle windstreken schuwden de soms lange files niet om fysiek aanwezig te kunnen zijn op dit monumentaal evenement.
De BAFDays worden georganiseerd door de Belgische Luchtmacht in samenwerking met Sanicole Airshow.
Vrijdag 07/09 was er de traditionele spottersdag, die speciaal werd voorzien voor de talrijke luchtvaartfotografen, -spotters.
Zaterdag 08/09 en zondag 09/09/2018 was het grote publiek welkom op de Airshow.
Het geschatte aantal bezoekers werd ruim overtroffen. Men klokte af op  72.000 !
Zowel op de grond als in de lucht kon men genieten van al het moois dat de Belgian Air force Days in de aanbieding hadden.
Iedereen zette zijn beste beentje voor om het verblijf op de basis naar wens te maken.
Een dikke proficiat aan de Belgische Luchtmacht in het algemeen en de basis van de 10° Wing in het bijzonder.
Langs deze weg wens ik Generaal-Majoor Vlieger Stafchef van onze Luchtmacht, Fredirik Vansina, de basiscommandant van de 10° Wing, Kolonel Vlieger Geert De Decker, en alle medewerkers en vrijwilligers van harte bedanken voor hun mateloze inzet en motivatie.
Dank ook aan Luitenant-Kolonel Jo Heylens, Commandant van Comopsair-IPR, en zijn crew voor de vlotte administratieve afhandeling en de geboden faciliteiten.
Hierna kan u een ruim aanbod aan beeldmateriaal vinden, gespreid over de duur van de Belgian Air Force Days heen.

(Tekst : Jef - Foto’s : Raymond, Sam en Jef)

Klik op de eerste foto voor enkele sfeerbeelden (Jef).
Klik op de tweede foto voor de toestellen in static (Raymond - Sam - Jef).
Klik op de derde foto voor de beelden van zaterdag (Jef).
Klik op de vierde foto van de Alpha Jet voor de fotoreeks op zondag (Raymond).
Klik op de vijfde foto voor de demo's op zondag (Sam).