LUchtvaart Nationaal Antwerpen Kempen

LUNAK
2017 EBBE BEVEKOM - BEAUVECHAIN VLEUGELUITREIKING

Op 27 september 2017 organiseerde het Competentiecentrum van de Luchtcomponent (CC Air) de jaarlijkse vleugeluitreiking op de luchtmachtbasis van de 1°Wing in Bevekom (Beauvechain).
Het CC Air vormt de militaire piloten voor de Luchtcomponent. Elke promotie krijgt de naam van een peter toegewezen. Dat is een militaire piloot die zich tijdens zijn carrière bijzonder onderscheiden heeft en markante feiten heeft gepleegd. Hij wordt aangesteld als voorbeeld voor de toekomstige piloten.

De peter van deze promotie betreft Robert Desmet. Hierna een kort overzicht van zijn loopbaan. Met dank aan Belgian-Wings om de foto te mogen gebruiken.

Generaal-Majoor Vlieger Robert Desmet werd geboren te Gent op 11 januari 1891.
Als Officier-vlieger, van 1917 tot 1919, was hij bevelhebber van het 6° Divisie-escadrille.
Van 1934 tot 1940 fungeerde hij als bevelhebber van de Luchtvaartschool.
Van 1945 tot zijn opruststelling in 1947, was hij lid van het Militair Hof.
In 1937 stond hij aan de wieg van de oprichitng van “Belgische Vieilles Tiges”, waarvan hij beheerder was vanaf 1948 en voorzitter van 1971 tot 1973.
Ere Generaal-Majoor Vlieger Robert Desmet werd 93 en overleed op 16 september 1983  in Sint-Joost-Ten-Node.

Kolonel Vlieger Patrick Goossens, Korpsoverste van CC Air, ontving met militaire eer, een schare van civiele- en militaire autoriteiten die de Vleugeluitreiking bijwoonden.
Zes fiere piloten kregen hun vleugels opgespeld van Frederik Vansina, Commandant van de Luchtcomponent en Vleugeladjudant van de Koning. Zij kregen tevens felicitaties van de kleindochter van hun peter.
Deze jonge gegradueerden zullen een vervolmaking op F-16 volgen en hun verdere loopbaan uitbouwen als jachtpiloot.
Dikke proficiat en steeds behouden vluchten !
  
(Reportage & foto's : Jef Pets)

Klik op de foto van de peter, Robert Desmet, en bekijk enkele beelden.