LUchtvaart Nationaal Antwerpen Kempen

LUNAK
FAREWELL ALOUETTE III NAVY FLIGHT 1971 - 2021

In het jaar 1971 kreeg de Belgische defensie drie Aerospatiale Sud Aviation Alouette III helikopters toebedeeld die ondergebracht werden in de Navy Flight bij de Belgische Zeemacht. De thuisbasis van de blauwe wentelwieken werd de basis van Koksijde. De helikopters kregen de militaire registraties OT-ZPA, OT-ZPB en OT-ZPC, respectievelijk M-1, M-2 en M-3 met als  serienummers 1812, 1816 en 1817.
In 2004 kwam alles wat vloog onder de bevoegdheid van de Belgische Luchtmacht en  werd de Navy of Marine Flight, voorheen gedetacheerd, nu effectief een onderdeel van het 40ste Squadron te Koksijde. De NH-90 NFH (Nato Frigate Helicopter) nam geleidelijk aan de taak van de Alouette's over en zal dit in de verdere toekomst ook blijven doen.
Op 8 juli 2021 maakten de twee nog operationele Alouette's III hun laatste vlucht richting pensionering. De beide helikopters vertrokken die dag vanop Koksijde naar hun laatste bestemming. De M-1 werd ondergebracht en een depot in Landen, de M-2 vond een onderkomen in het 1°Wing Historical Center in Bevekom/Beauvechain waar het toestel als museumstuk zal worden tentoongesteld aan het publiek. De Alouette met de M-3 registratie werd eerder al buiten dienst genomen meerbepaald in augustus 2020. In juni 2021 werd deze M-3 over de weg getransporteerd naar het Departement Technische Vorming op Campus Saffraanberg in Sint-Truiden om er in de toekomst dienst te doen als didactisch materaal.
Zo kwam er een einde aan de 50 jaar trouwe dienst van deze legendarische Alouette's III. Het waren extra-veilige toestellen waarmee nooit noemenswaardige incidenten zijn voorgevallen en zonder dat er ooit lichamelijk letsel mee gepaard ging. Een pluim uiteraard op de hoed van de crewleden, technici en andere medewerkers zonder wie deze verwezelijkingen niet konden gerealiseerd worden.
De Alouette's III namen deel aan tal van operationele missies in het buitenland, niet alleen vanop Belgische- maar ook vanop Nederlandse oorlogsschepen. Om er maar enkele te noemen: de Golfoorlog, Somalië en de Caraïben. Logistieke-, verbindings- tot zelfs bewapende verkennings- en verdedigingsopdrachten zoals de bestrijding tegen drugshandel, mensenhandel en de anti-piraterij behoorden allemaal tot de taken van deze formidabele duivel-doet-al. In totaal realiseerden de drie M's samen een aanzienlijk aantal vlieguren zijnde om en bij de 31.800 uren!
De Alouette III is 10 m lang, 3 meter hoog en heeft een rotordiameter van 11 meter, heeft een leeggewicht van 1050 kg en een maximum gewicht van 2200 kg. De snelheid ligt rond de 210 km/u, de vlieghoogte maximum 5000 meter en de actieradius (reikwijdte) bedraagt 500 km.
Farewell Bluebird 51, Bluebird 52 en Bluebird 53.

Met dank aan de mensen van Comopsair/IPR van onze Belgische Luchtcomponent alsook aan de Basiscommandant en het personeel van de basis Koksijde voor de uitnodiging, het aangename onthaal en de geboden faciliteiten waardoor we dit artikel hebben kunnen realiseren.

(Bronnen : Belgian Wings - Belgische Luchtcomponent - 40 Squadron en eigen research)

(Tekst : Jef Pets - Foto's : Giano De Haasse Raymond De Clercq & Jef Pets - Filmfragment : Jef Pets)

Klik op de opstijgende Alouette's III voor de fotoreportage, klik op de onderste foto voor een filmfragment.