LUchtvaart Nationaal Antwerpen Kempen

LUNAK
REMEMBRANCE DAY BELGIAN AIR FORCE

De traditionele, jaarlijkse Remembrance Day werd georganiseerd door de Belgian Air Force Association.
Zaterdag 14 oktober 2017 werd hulde gebracht aan de mensen die hun leven gaven, in bevolen dienst, bij- en voor de Belgische Luchtmacht en voor de vrijheid van iedereen onder ons.
Op het monument, gelegen in het Jubelpark te Brussel, staan al de namen gegrifd in wiens nagedachtenis deze eredienst wordt gehouden.
Evenzeer gaan de gedachten uit naar de Luchtmacht-collega's die zijn heengegaan buiten bevolen dienst.
Tal van bloemstukken en kransen werden aan het monument neergelegd, niet alleen door binnenlandse afgevaardigden van organisaties of verenigingen, maar evenzeer door buitenlandse afgevaardigden, om er maar enkele te noemen : de Verenigde Staten van Amerika, Groot-Brittannië en Frankrijk.
In tegenstelling tot de vorige jaren, kon deze herdenking dit jaar doorgaan onder een stralende herfstzon.
Na de plechtigheid werden de belanghebbende aanwezigen uitgenodigd op een receptie, aangeboden door Fonavibel en de Belgian Air Force Association, in het Luchtvaart Museum.
  
(Reportage & foto's : Jef Pets)

Klik op de foto hierna om enkele sfeerbeelden te bekijken.