LUchtvaart Nationaal Antwerpen Kempen

LUNAK
EERSTE INTERNATIONAAL LUCHTVAARTSALON TE BRUSSEL

In de collectie foto's van DaniŽl Neyt bevindt zich deze merkwaardige foto. De foto toont het beeld van een luchtvaarttentoonstelling. Volgens de beschikbare gegevens zou de desbetreffende foto genomen zijn op het 1ste Luchtvaartsalon in Brussel.
Na wat speurwerk kwamen we te weten dat het Eerste Internationale Luchtvaartsalon doorging in het Eeuwfeestpaleis te Brussel van 26/05/1937 tot 08/06/1937.
De deelnemende landen waren Duitsland, Frankrijk, Engeland, Nederland, Denemarken, Zwitserland en het toemalige Tsjechoslowakije. De Belgische afvaardiging zou een ruimte van 3000 vierkante meter in beslag nemen van de totale beschikbare 10.000 vierkante meter.
Uit een krantenknipsel vernemen we dat de Belgische militaire luchtvaart er een demonstratie gaf over luchtverdediging. Hetzelfde artikel vermeldt dat men de bezoekers informeerde over de gevaren van luchtaanvallen gekoppeld aan een tentoonstelling van waarschuwings- en beschermingsmogelijkheden.
Twee jaar later vond het 2de Internationale luchtvaartsalon plaats tussen 08/07/1939 en 23/07/1939, eveneens in de Eeuwfeestpaleizen te Brussel. De beschikbare ruimte werd vergroot tot 17.000 vierkante meter. Er was zelfs een Duitse Junkers Ju-87 Stuka aanwezig, een toestel waar de bevolking een klein jaar later mee geconfronteerd werd bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

Met hartelijke dank aan DaniŽl Neyt om zijn prachtige en waardevolle collectie met ons te delen, waarvan deze opname deel uitmaakt.
:
FOTO van het MOMENT