LUchtvaart Nationaal Antwerpen Kempen

LUNAK
REMEMBRANCE DAY BELGIAN AIR FORCE

Op 15/10/2022 vond in Brussel de jaarlijkse Remembrance Day plaats in het Jubelpark. Op deze herdenking brengt de Belgische Luchtcomponent hulde aan de collega's die hun leven gaven in bevolen luchtdienst.
Traditiegetrouw richtte Luitenant-Generaal Vlieger (bd) Guido Vanhecke, de Voorzitter van de BAF (Belgian Air Force) Association, zich in zijn toespraak tot de aanwezigen. Hij wees op de vijandelijkheden die zich in Oekraïne voordoen in het conflict met Rusland. “Oorlog”, iets dat niemand meer voor mogelijk achtte is toch maar weer eens opnieuw een harde realiteit geworden.
Generaal Vanhecke duidde terecht op de noodzaak om als natie en defensie steeds alert te blijven om, voldoende geëquipeerd met de nodige middelen, paraat te staan en voorbereid te zijn om weerwerk te bieden aan de territoriale uitbreidingsdrang van sommige leiders, die naam niet waardig.
Hij verwoordde de huidige situatie met een schitterende metafoor:
“Het is beter op voorhand een brandverzekering af te sluiten dan er één te moeten afsluiten als uw huis al in brand staat”.
Na de toespraak werden er talrijke bloemenkransen neergelegd bij het monument waarop alle namen staan vermeld van zij die hun leven gaven voor onze vrijheid en onze onafhankelijkheid. Sommigen lieten hun leven in oorlogen, anderen in vredestijd.
Na de bloemenhulde werd er een receptie aangeboden in het vlakbij gelegen War Heritage Instituut (voormalig Koninklijk Leger Museum).
Een pakkende en serene herdenkingsplechtigheid die stof tot nadenken biedt en tegelijkertijd respect afdwingt voor allen die hun leven in het verleden voor ons riskeerden en zij die vandaag en in de toekomst hun leven veil hebben om te waken over onze vrijheid, Westerse waarden en normen en deze, zo nodig, te verdedigen.

Lest we forget!
Opdat wij niet vergeten!

(Tekst & Foto’s: Jef Pets)

Klik op foto hierna voor een impressie van de Remembrance Day.