LUchtvaart Nationaal Antwerpen Kempen

LUNAK
VLIEGVELD EN BUNKERS TE BERGEN - NEDERLAND

Op zaterdag 09/06/2018 hebben Willy en Walter Van den Bulck een bezoek gebracht aan het voormalige vliegveld van Bergen in Noord-Holland.
Dit vliegveld werd door Nederland gebouwd in 1939 als reactie op de oorlog die op komst was. Onder andere was de Fokker G-1 één van de vliegtuigen die hier gestationeerd waren.
Bij de Duitse aanval in mei 1940 werden ze op één na allemaal op de grond vernietigd. Na de overname door de Duitsers werd het door de Luftwaffe in gebruik genomen en stonden er voornamelijk ME-109's. De bezetter bouwde er ook een aantal lichte bunkers.
Tijdens de Bunkerdag konden wij het vliegveld, nu enkel nog een weide, het vliegveldmuseum, de Befhelstand en de andere bunkers bezoeken.
In de Befhelstand staat de tafel die in "Hotel de Wereld" gebruikt is tijdens de Duitse capitulatie. Er is ook een stuk van een V-1, een Tsjechische "Praga"motor, een stuk van een Lancaster en vele foto's en attributen te zien.
We danken de organisatoren voor het vriendelijk onthaal, de rondleiding en de koffie.
Het toenmalige vliegveld is te vinden aan de Groeneweg 14 te Bergen, Nederland.

BEGRAAFPLAATS GEMENEBEST BERGEN - NEDERLAND

Na de middag bezochten we de Algemene Begraafplaats van Bergen en meer bepaald het gedeelte "Gemenebest begraafplaats". Hier zijn 252 soldaten begraven waarvan het grootste deel vliegeniers nl. 252. Het gaat om 188 Britten, 37 Canadezen, 7 Australiërs, 7 Nieuw-Zeelanders en 13 Polen.
Er staat ook een propeller van een Lancaster voor de graven. Deze is van het toestel type B1 van het 156ste squadron van de Royal Air Force.
Het vliegtuig droeg de registratie GT-J / ED 715.

Klik op de foto's hieronder om de beelden van het bunker- en vliegveldmuseum en vervolgens de begraafplaats te bekijken.