LUchtvaart Nationaal Antwerpen Kempen

LUNAK
50 JAAR AVIATION SOCIETY OF ANTWERP - A.S.A.

Op 23 september 2022 mocht ik aanwezig zijn op de receptie naar aanleiding van 50 jaar ASA. De viering vond plaats in het Stampe & Vertongen Museum op de Luchthaven van Antwerpen.
Onze Voorzitter, Dirk Buytaert, schetste in zijn toespraak in het kort de geschiedenis van de Antwerp Society of Antwerp van in het prille begin tot op heden.
Hierna volgen enkele fragmenten uit de toespraak.

“ In 1972 staken enkele verwoede Antwerpse spotters de koppen bij elkaar en besloten hun hobby te officialiseren en een vereniging voor luchtvaart geïnteresseerden op te starten. Het waren toen op Antwerpen de hoogdagen van Delta Air Transport en zo werd de Delta Fan Club met het publiceren van haar eerste statuten in september 1972 een feit. Vergaderen gebeurde toen nog aan de “paddenstoel” afgewisseld met een partijtje voetbal als er weer eens niets te spotten viel.
In de eerste jaren waren het vooral ouders, tantes en nonkels die lid werden, maar al snel werden ook andere “draadhangers” ingelijfd.
Onder impuls van enkele nieuwe bestuursleden werd in 1977 beslist om een meer onafhankelijke koers te volgen en werd de vereniging omgedoopt tot Aviation Society of Antwerp A.S.A.) vzw.
…/…
Vanaf het eerste jaar maakte de vereniging een tweemaandelijkse publicatie “Deurne Aeronews” (in 1977 omgedoopt tot Aeronews of Belgium), dat naast actuele artikels ook geschiedkundige onderwerpen over de Belgische civiele en militaire luchtvaart behandeld. In 1985 werd “BCARG Newsletter” opgezet, om de overvloed aan gedetailleerde informatie over het reilen en zeilen in de Belgische luchtvaart onder onze leden en lezers te verspreiden. Vanaf 2023 wordt deze uitgave digitaal.
Nog later, in 1997 bleek er ook belangstelling te zijn voor de luchtvaart buiten België en startte de “Fasten Seatbelts” redactie.
…/…
De technologische evolutie volgend, werd in 2003 de website van de vereniging opgestart. Hier vinden niet alleen onze leden, maar ook andere luchtvaart geïnteresseerden, een fotografisch overzicht van de vliegtuigen die dagelijks de Antwerpse luchthaven bezoeken en een fotoarchief van het Belgisch luchtvaartregister. Dit laatste bevat momenteel meer dan 5000 foto’s van OO- geregistreerde toestellen.
Op de Antwerpse luchthaven beschikken wij over een eigen clublokaal “The Aviator Lounge” waar we op zaterdag bij een drankje onze kennis en informatie kunnen delen.
Tot voor covid werd jaarlijks, en dit al 19 jaar, een “Antwerp Aviation Fair” georganiseerd: een ruilbeurs voor luchtvaartmemorabilia.
Maar naast eigen organisaties, levert ASA vooral ondersteuning en logistieke steun bij tal van evenementen op en rond de Antwerpse luchthaven.
…/…
Voor 2023 staat de viering van 100 jaar Luchthaven Antwerpen op het agenda, waar wij samen met het Stampe en Vertongen museum, de luchthavendirectie en het district Deurne onze schouders zullen onderzetten.
En worden we in 2023 de “Royal Aviation Society of Antwerp”?
De aanvraag is binnen, de vorst denkt nog na…”.

Verder bedankte de Voorzitter, al dan niet nominatief, alle mensen die op en rond de luchthaven bedrijvig zijn, een aantal onmisbare ASA-medewerkers en vrijwilligers voor hun medewerking, steun en vertrouwen waarvan de vereniging, over de jaren en in de toekomst, op mocht en mag rekenen.
Na de woorden van de Voorzitter werd de receptie geopend en konden de aanwezigen bij een hapje en een drankje verhalen en anekdotes oprakelen en nieuwe plannen smeden!
Proficiat met het 50-jarig bestaan van A.S.A. en mogelijk binnen afzienbare tijd:
R(oyal).A(viation).S(ociety).A(ntwerp).!

(Tekst & Foto’s: Jef Pets)

Klik op foto hierna voor een korte impressie van de receptie.