LUchtvaart Nationaal Antwerpen Kempen

LUNAK
IJSVORMING OP VLIEGTUIGEN

Eind 2014 kregen we van Koning Winter een sneeuwprik over ons heen.
Omdat een sneeuwtafereel altijd mooie beelden oplevert trok ik naar de Luchthaven Antwerpen. Daar kreeg ik de inspiratie om dit artikeltje te schrijven. Men was immers druk doende om een toestel ijsvrij te maken.
Sneeuw en ijs kunnen een gevaar betekenen voor vliegtuigen.
Ijs vervormt immers het vleugelprofiel van het vliegtuig waardoor de luchtstroom wordt verstoord met alle gevolgen van dien.
Door de sneeuw- en ijsafzetting kunnen de "scharnieren" van vitale besturingsorganen zoals de rol- hoogte- en richtingsroeren vastvriezen.
Daarom is het soms noodzakelijk dat een toestel een "ont-ijzing" dient te ondergaan.
Hierbij wordt, onder druk, een chemisch mengsel op het vliegtuig gespoten. Als gevolg hiervan wordt het vliegtuig ijsvrij gemaakt en kan het veilig aan zijn vlucht beginnen.
Omdat beelden meer zeggen dan woorden, kan je hierna de foto's bekijken over het ont-ijzen van vliegtuigen.

(Tekst & foto’s : Jef)

Klik op de foto en zie het de-icing proces in praktijk.