LUchtvaart Nationaal Antwerpen Kempen

LUNAK
PLAATSING VLAG OP EEN VLIEGTUIG

Naar aanleiding van meerdere vragen aangaande de juiste plaatsing van een vlag op het kielvlak van een vliegtuig, volgt hierna enige verduidelijking mbt deze materie.
De voorzijde van het vliegtuig dient gezien te worden als de vlaggenmast. De vlag op de linkerzijde van het vliegtuig komt daar in de juiste volgorde te staan, in het geval voor België, zwart geel rood.
De rechterzijde draagt dan de verkeerde vlag zou men zeggen, gezien vanuit het standpunt van onze leesrichting van links naar rechts. Eerst zien we in de leesrichting het rood en vervolgens het geel en het zwart.
Net daar schuilt het addertje onder het gras : de rechterzijde is in feite de spiegelzijde van de linkerzijde.
Als je een Belgische vlag ergens aan een vlaggenmast ziet hangen, is het steeds maar één vlag. Deze wappert in de richting van de wind met het zwart tegen de vlaggenmast ongeacht de richting waarin de vlag zich bevindt.
Bij een vlag met horizontale strepen doet dit fenomeen zich niet voor.
De foto's hierna zullen één en ander wat verduidelijken.

(Tekst en foto’s : Jef)

Klik op de vlaggenmast hieronder.