LUchtvaart Nationaal Antwerpen Kempen

LUNAK
UIT DE OUDE DOOS - ANTWERPEN 1929

Deze foto kon ik recupereren uit een museum in het Antwerpse dat echter genoodzaakt werd om de deuren te sluiten. De foto trok de aandacht omwille van de reden dat deze gerelateerd was met de luchtvaart.
In een poging om de foto te kunnen plaatsen deed ik navraag bij de collega’s van de Aviation Society of Antwerp alsook bij de collega’s van het War Heritage Institute. Al gauw kon de foto geïdentificeerd worden met dank aan de mensen van ASA en het WHI, Jean Dillen, Freddy Fyen, Daniel Brackx en Jacques Schelfaut in het bijzonder.

De foto werd opgenomen in het boek 75 jaar luchtvaart Antwerpen geschreven door Jos Ghoos. In het boek staat naast de foto vermeld dat AAC lid (Antwerp Aviation Club - nu RAAC Royal Antwerp Aviation Club) Paul de Cauwer in 1929 een noodlanding maakte aan de Jan Van Rijswijcklaan. Hij werd er op “den boek” gezwierd door agent 956, Leon Van Gremberghe.
Het vliegtuig in kwestie betreft hoogstwaarschijnlijk een RSV 32 (Renard Stampe & Vertongen) gebouwd in de werkplaatsen van Stampe in Deurne.
Vermoedelijk gaat het om de RSV 32/90 met Belgische registratie O-BAJC, die op naam van de vernoemde piloot ingeschreven stond van 08/09/1928 tot 01/03/1929. Vanaf dan werd de registratie gewijzigd in OO-AJC voor een RSV 32/100 op naam van de Antwerp Aviation Club. Tot zover de beschikbare gegevens op dit moment.

Hierna bijkomende informatie verkregen van Jean Dillen dd 03/11/2019 :
" Ik zocht destijds de herkomst en omstandigheden van die foto voor Jos Ghoos uit, ten behoeve van zijn boek. Ik kwam via de politie aan de hand van het nummer bij agent van Gremberghe uit. Ik herinner me dat de man na zijn pensionering naar Limburg was gaan wonen en toen ik navraag deed naar hem was hij net overleden. Achter de rug van de Cauwer staat Jan Olieslagers en die 'lange' naast hem is ook iemand uit de toenmalige AAC entourage".

Met hartelijke dank aan iedereen die mee geholpen heeft om deze foto zijn plaats in de geschiedenis te bezorgen.

(Tekst : Jef - Foto's : Verzameling Guy Van de Merckt & Verzameling Jef Pets)