LUchtvaart Nationaal Antwerpen Kempen

LUNAK
STREEKGEBONDEN LUCHTVAARTGESCHIEDENIS

BOMBARDEMENT BROECHEM

Vanwege mijn interesse in de luchtvaart tracht ik alles wat betrekking heeft tot vliegerij in de ruime omgeving van mijn geboortestad en woonplaats, respectievelijk Lier en Ranst, op te zoeken.
Zo vernam ik dat het Fort van Broechem in het begin van Wereldoorlog I gebombardeerd werd door een Zeppelin.
Vertrekkende van dit gegeven wou ik hier meer over te weten komen. Via het internet, boeken en het aanschrijven van diverse personen en instanties trachtte ik meer informatie te bekomen.
Zo ontstond mijn eerste werkstuk streekgebonden luchtvaartgeschiedenis met grote dank aan de personen en instanties die in de bronvermelding werden aangehaald.

(Samenstelling : Jef)

Klik op de LZ-17 Zeppelin "Sachsen" hieronder om mijn eerste werkstukje terug te vinden.