LUchtvaart Nationaal Antwerpen Kempen

LUNAK
STREEKGEBONDEN LUCHTVAARTGESCHIEDENIS

INTREDE SINTERKLAAS TE BOECHOUT

Vanwege mijn interesse in de luchtvaart tracht ik alles wat betrekking heeft tot vliegerij in de ruime omgeving van mijn geboortestad en woonplaats, respectievelijk Lier en Ranst, op te zoeken.
Zo vernam ik dat begin de jaren 1960 Sinterklaas en Zwarte Piet in Boechout wel op een heel speciale manier hun intrede deden.
Vertrekkende van dit gegeven wou ik hier meer over te weten komen en startte ik mijn opzoekingen naar aanleding van deze gebeurtenis.
Zo ontstond mijn tweede werkstuk streekgebonden luchtvaartgeschiedenis wat u hierna kan terugvinden.
Met enorme dank aan de personen en instanties die in de bronvermelding werden aangehaald voor hun bereidwillige samenwerking.

(Samenstelling : Jef)

Klik op de foto hieronder en kom alles te weten over deze gebeurtenis.